Người ta nói cái gì càng lâu thì nhiều khi nó chán. Ấy vậy mà mình đến với Yoga gần 5 năm rồi. Càng ngày càng đam mê với ẻm.


Một tuần ít nhất đến với ẻm 3 buổi. Tháng nào mà đi công tác liên tục ko đến được thì người khó chịu gì đâu.


Có ai như mình hem?????

Loading interface...