Chào các bạn, mấy nay mình cũng nghiêm túc nghĩ về chuyện giảm cân. Tại thấy người cũng có dấu hiệu phì rồi. Mà khổ nổi lên mạng tìm thấy quá trời phương pháp quá trời là định nghĩa. Đang không hiểu giảm cân khác giảm mỡ điều gì, mong mọi người giải đáp giúp mình với, chứ đang không hiểu không biết khác nhau nhau điểm gì