Đợt này e thấy ng gầy dộc, nhìn 2 cái đầu gối là chán, đã vậy ai cũng chê dáng đi của e lù khù, giờ em phải làm thế nào để cải thiện tình trnagj này bây giờ ạ? Các mẹ ai biết cách nào hay giúp em!!!!