Để bắt đầu quá trình giảm ăn giảm cân em quyết định hằng ngày sẽ lên đây để cập nhật quá trình. 💪

Mục tiêu của em là ăn càng ít càng tốt. Cứ tới khoảng 7g tối em sẽ lên đây cập nhật một ngày cố gắng giảm ăn giảm cân của mình. E sẽ coi ở đây như nhật ký giảm cân của bản thân.!!! 


Cố lên nào

01/12/22: 67kg 

Bắt đầu: 02/12/22