Có chị nào đi rose spa 5A Quốc tử giám chưa? CÁc chị thấy thế nào cho em ý kiến với :Smiling:


Em đang định đi thử nhưng chưa biết thế nào vì bây giờ nhiều spa vớ vẩn quá. Các chị cho ý kiến giúp em nhé!