Đến lúc đó, sự khác biệt của chúng tôi được xác định rõ hơn. Anh ấy đã ổn định và hợp lý toi da bốc đồng và không suy nghĩ kỹ. Anh ấy duowng nhu là tia hy vọng sống của tôi và là sự tích cực của tôi.

Anh ấy noi là “Chán nản” với tình yêu của chúng tôi, nhưng với tôi, đó là sự ổn định.  Anh ấy không thích kết hôn và bắt đầu một gia đình, và trong khi tôi thì ngược lại. Tôi cần thứ gì đó ổn định mà có thể là chỗ dựa vững chắc cho tôi

Tôi với anh ấy quyết định chia tay dừng lại cuộc tình yêu không hồi kết này. Nhưng tất cả những điều chúng ta không có chung không thể làm lu mờ quá khứ mà chúng ta đã chia sẻ, và đôi khi dường như sự khác biệt của chúng ta chỉ làm cho tình bạn của chúng ta bền chặt hơn. Có thể chúng tôi đã làm việc chăm chỉ hơn để tìm ra điểm chung, hoặc có thể chúng tôi chỉ sống gián tiếp thông qua nhau.