Điều này khá có ý nghĩa khi họ nói "tình yêu xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất." Muốn có tình yêu thì không sao - điều đó không có nghĩa là bạn không có tình yêu bản thân - nhưng đừng mong đợi tất cả những người bạn hẹn hò cuối cùng đều trở thành tình yêu đó. Hãy hiểu rằng tình yêu sẽ đến với bạn, nhưng hãy cởi mở để chỉ để nó xảy ra khi nó xảy ra. Tôi không ngờ rằng chồng sắp cưới của tôi sẽ là tình yêu xảy ra với tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc nâng cao hy vọng đến mức tôi bắt đầu làm việc với mọi thứ và thậm chí còn cho những người đàn ông mà tôi thường không cho cơ hội — đó là tôi chỉ cởi mở và làm điều gì đó khác với những gì tôi luôn làm thực hiện trước. Chỉ cần cho đi và để nó xảy ra khi nó sẽ xảy ra. Bạn không thể ép buộc nó. Tìm cách tận hưởng cuộc sống của bạn trong thời gian chờ đợi