Bạn đừng bao giờ nghĩ là bản thân có thể thay đổi được cái tính cách của một người nào đó, thậm chí là người mà bạn yêu nhất. Bởi vì bản chất của một con người sinh ra tính tình nó đã như vậy rồi, và chỉ có chính bản thân của người đó mới có thể tự thay đổi mình mà thôi. Chứ bạn là một người khác thì không thể nào làm thay đổi tất cả mọi thứ của họ được. Còn ngược lại nếu như bạn thay đổi được tất cả những gì, những cái khuyết điểm của người đó thì chắc chắn là người đó phải yêu bạn rất nhiều thì bạn mới có thể thay đổi được họ. Và trên đời này ít có người nào có thể làm được cái điều tuyệt vời đó lắm, bởi vì chúng ta đôi khi sẽ chọn không đúng rồi, thì làm sao có thể thay đổi được một người nào đó chỉ vì bạn. Nếu như người ta yêu bạn thì người ta sẽ vì bạn mà thay đổi, và không vì bất kỳ người nào khác hay là có cái tác động gì bên ngoài cả, chỉ duy nhất là vì bạn mà người ta mới thay đổi, mới chấp nhận và thay đổi bản thân của mình để có thể xứng đáng với bạn hơn. Nếu như bạn trở thành một cái động lực cho người khác để thay đổi bản thân thì chắc chắn là bạn cũng sẽ hạnh phúc, và vui mừng vì điều đó vì bạn thấy được bản thân của mình có sức hút để mà kiếm người khác thay đổi vì mình như vậy chắc chắn là bạn cũng phải tự hào về bản thân của mình. Nhưng mà nếu như bạn muốn người khác lấy đấy làm động lực để mà thay đổi thì bạn hãy nên để bản thân của mình trở nên một cách hoàn thiện nhất.

Là bản thân của bạn không có những cái khuyết điểm hay là cái tật xấu gì, bởi vì khi mà bạn muốn người ta thay đổi cái khuyết điểm gì đó của người khác thì bản thân của bạn cũng phải có một cái khuyết điểm tốt ở trên người, và cái khuyết điểm tốt nhất của bạn chính là cái khuyết điểm xấu người ta thì chắc chắn là người ta sẽ nhìn vào cái đó để mà noi gương theo. Một là bạn có thể thay đổi cuộc đời của người khác, hai là chính bản thân bạn phải thay đổi vì chính mình bởi vì khi mà bản thân của bạn đã trở nên tốt đẹp thì khi mà người ta nhìn vào người ta sẽ có được một cái năng lượng tích cực từ bạn và khiến người ta thay đổi.