Bạn đã biết cách cầu tài lộc và may mắn khi đọc văn khấn thần tài? Có phải bạn đang tìm một bài văn khấn Thần Tài - Thổ Địa hay và chuẩn nhất 2022? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn Khấn Thần Tài Mùng 1 Hàng Tháng

hình ảnh

Nam mô A Di  Đà Phật!

Nam mô A Di  Đà Phật!

Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin: Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di  Đà Phật!

Nam mô A Di  Đà Phật!

Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lạy).

Văn Khấn Thần Tài Mùng 1 Tết

hình ảnh

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…… Ngụ tại………

Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần 2022

Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin: Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần).

Văn Khấn Thần Tài Mùng 10 Hàng Tháng

hình ảnh

Những gia đình kinh doanh buôn bán thường làm lễ cúng thần tài vào ngày 10 âm lịch hàng tháng để trả lễ khi gặp vận may tài lộc. Bài văn khấn thần tài hàng tháng có nội dung như sau:

“Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (Vái 3 lần).

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngày Gia Môn Thổ Phủ, Thổ Chủ Tài Thần

Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

Con kính lạy Tiền Hậu địa chủ chư vị linh thần

Con kính lạy Bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính thần

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là:...

Ngụ tại:...

Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty):... Kinh doanh...

Hôm nay là ngày... tháng... năm... âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn Thần chứng giám.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho:... Nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty...) ngày càng phát triển.

Kinh xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (Vái 3 lần).

Văn Khấn Thần Tài Ngày Vía Thần Tài - Mùng 10 Tháng Giêng

hình ảnh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương đất

Kính lạy Quan đương niên Hành khiển, Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần.

Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương.

Kính lạy ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

Con tên là...

Năm sinh...

Cửa hàng tại địa chỉ...

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022.

Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Trước bàn thờ chư vị Tôn Thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

Khấu xin Thành Hoàng bản địa, ông Địa - Thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên. Tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị.

Trước bàn thờ chư vị tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thoả. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà.

Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Ngài bỏ qua đại xá cho chúng con

Con xin Thành Hoàng bản địa, ông Địa - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần).

(Khấn xong, vái hay lạy ba cái).

Văn Khấn Thần Tài Ngày Rằm Tháng Giêng

hình ảnh

Đây là một dịp lễ quen thuộc theo phong tục cổ truyền của Việt Nam ta với mong ước buôn may bán đắt, phát tài phát lộc. Ý nghĩa của ngày này là để tạ ơn Thần Tài đã mang lại may mắn kinh doanh cho gia chủ trong năm qua và ước mong năm mới tiếp tục sung túc, bình an. Bạn hãy đọc bài cúng thần tài theo mẫu chuẩn văn khấn cổ truyền như sau:

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Văn Khấn Hóa Vàng Ban Thần Tài

hình ảnh

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…............................................................

Ngụ tại….......................................................................

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm ...

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Cách Cúng Thần Tài 2022 Chuẩn Nhất 2022

hình ảnh

Để cúng thần tài không thể làm qua loa đại khái mà phải đặt cả tâm sức vào đó mới mong được tài lộc. Một bài khấn hay phải được đặt trong buổi lễ đúng quy cách mới có tác dụng. Ngay sau đây là hướng dẫn cúng thần tài chuẩn nhất cho bạn tham khảo.

Bước 1: Lau dọn bàn thờ Thần Tài trước khi cúng

Bạn có thể dùng một số cách sau để tẩy trần cho tượng ông Thần Tài: sử dụng nước lá bưởi hoặc nước sạch pha rượu trắng. Từ từ dội nước tắm rửa cho cả Thần Tài, Ông Địa và cả ông Cóc (Thiềm Thừ) nếu có. Sau đó tiến hành dọn dẹp, lau chùi ban thờ sao cho sạch sẽ, thoáng đãng. 

Bước 2: Chuẩn bị mâm cỗ cúng Thần Tài

Thông thường, các gia đình thường chọn cúng mặn để dâng lên mâm cỗ Thần Tài. Một số món ăn ngon bạn có thể chuẩn bị là heo quay, gà luộc, hoa quả và nước uống,... Đặc biệt không thể thiếu món heo quay và nải chuối chín vàng vì đó là món ăn Thần Tài rất thích theo lời dân gian truyền miệng. Tuy nhiên, tùy điều kiện và phong tục riêng của từng vùng miền, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cúng sao cho thể hiện được tâm ý chân thành nhất. 

Bước 3: Thời gian đọc bài cúng Thần Tài

Giờ Thìn (7-9h) được các chuyên gia phong thủy cho là đẹp nhất để thắp hương cúng thần Tài. Bạn có thể đọc văn khấn trong khoảng thời gian này nhé.

Người Việt Nam có thể cúng Thần Tài hằng ngày, hằng tháng, tuy nhiên, ngày cúng Thần Tài mùng 10 tháng Giêng được người Việt coi là ngày quan trọng nhất, hay còn gọi là ngày vía Thần Tài.

Một Số Lưu Ý Khi Cúng Thần Tài

hình ảnh

  • Tránh để vật nuôi quậy phá ban thờ.
  • Nên chọn hoa tươi và các loại quả ngon theo mùa bày trên ban. Tuyệt đối không dùng hoa héo, hoa giả. 
  • Gia chủ cần ăn mặc nghiêm chỉnh, trang trọng khi làm lễ cúng.
  • Đặt ban thờ thần Tài ở những nơi trang nghiêm, tránh khu vực ô uế, bừa bộn.

Kết Luận

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những bài cúng thần tài hay và chuẩn nhất 2022. Hy vọng nó hữu ích với nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Chúc các bạn làm ăn tấn tài tấn lộc tấn bình an.