Một trong những điểm tạo nên thương hiệu Thành Long là việc ông không sử dụng diễn viên đóng thế trong những cảnh quay cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.