Đây là một bản chú mà ngày nay rất nhiều người đặt niềm tin vào để trì tụng hằng ngày. Điều đáng nói là không chỉ những Phật tử mà cả những người không theo đạo Phật cũng thường xuyên niệm. Đa số mọi người tin rằng Chú Đại Bị mang một năng lượng tích cực và kiểu như là ứng dụng của Luật Hấp Dẫn để thu hút những năng lượng tốt trong vũ trụ đến với người trì trụng nó.

Chú Đại Bi

Không có chướng ngại cho lòng đại bi, và thần chú này không chỉ có thể tiêu trừ mọi tai họa, mà còn tất cả các nghiệp ác.

Xem thêm bài viết chi tiết giải thích về Chú Đại Bi Là Gì? Ý Nghĩa và Lợi Lạc Của Trì Tụng Chú Đại Bi