Em muốn xin danh sách các bệnh viện tại Hà Nội nhận khám bằng thẻ BHYT. Có bác nào biết vui lòng cho em thông tin với, em rất cần mà không tìm được ở đâu cả.


Em cám ơn nhiều ạ.