mấy mẹ ơi,


tình hình là mình muốn nhập tí đồ TQ về bán. Lượn FB thấy nhiều bạn dùng thuật ngữ " nhập hàng từ xưởng". CHo mình hỏi cách thức như thế nào, xưởng là xưởng ở VN hay ở TQ thế.


Mong mấy mẹ giúp đỡ :D.