em có tìm hiểu trên mạng hiện tại có rất nhiều công cụ hô trợ việc bán hàng online. em đang định mua mấy cái anh chị ạ nghe tư vấn là nuôi nick facebook rôi để chia sẻ livestream


.