Mình mở topic này cho các bác rao mua CP nhé. Chúc các bác buôn may bán đắt.