👉ĐỪNG BAO GIỜ NÓI "TÔI KHÔNG THỂ"

👉MÀ HÃY NÓI "LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM ĐƯỢC"

Loading interface...

💥Quy luật 80/20, dù chỉ là quy luật tương đối, nhưng luôn đúng. Mặc dù ko tuyệt đối chính xác nhưng nó luôn xảy ra trong hầu hết các tổ chức, cty, cộng đồng.

👌Luôn có 20% những người chủ động. Còn 80% thụ động và chờ đợi hoặc chấp nhận.

👌Luôn có 20% người xuất sắc, còn 80% là lìu tìu.

👌Luôn có 20% người thành công, còn lại 80% là thất bại hoặc nhàng nhàng vs cuộc sống sáng cắp cặp đi tối cắp về.

👌Ô tô thì ít, xe máy nhiều dã man.

👌Thu nhập cao thì ít, thu nhập thấp đông như lợn con.

👉Bạn muốn có cuộc sống chất lượng cao, muốn trở thành người thành công?


💪Hãy chạy sang số 20%, không chạy được thì đi, ko đi được thì bò, không bò được thì lết.


Nhưng chắc chắn phải ở bên số ít đó mới thành công.


Chứ nếu cứ ngồi đó chờ, vì thiếu hiểu biết về làm ăn, vì sợ, vì nghi ngờ, vì cái con mẹ gì cũng được, nhưng cứ ở chỗ 80% đó thì chắc chắn nghèo bền vững.

👍Quan trọng là hành động của bạn. Bạn hành động ở mức nào, mức trung bình, mức tốt, hay mức vượt ngoài sự mong đợi ???

Phụ Nữ thời kì 4.0 là phải tự do độc lập tài chính.

Hãy bình luận thêm ý tưởng kinh doanh và định hướng của bạn?