Nhờ các bố mẹ cùng thảo luận , có 200 tr lúc này các bố mẹ nên đầu tư gì?


Gửi ngân hàng ? Mua vàng ? Hay mua đất?...


Tặng các bố mẹ bông hoa .@};-@};-@};-


Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ