Các anh chị mạnh thường quân ơii! Ai có tấm lòng gửi cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn 1-2 chiếc( bộ) quần áo , achi có sách, vở ,bút tặng cho các em thì các em vui biết mấy. Em xin cảm ơn anh chị hảo tâm

Sdt:0973891662