I. Phần mở đầu


1.1 Tổng quan về thương mại điện tử


Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền


tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán,


trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử (TMĐT) là xu hướng của thời đại


toàn cầu hóa, đây là lĩnh vực tiềm năng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ sinh lợi và phát triển, cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh theo mô hình mới. Mô hình kinh doanh Thương mại điện tử được xem như một trong những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.


·Bối cảnh thương mại điện tử thế giới


Thương mại điện tử đang là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, và đều theo


các năm, với tổng giá trị tăng từ 1,34 nghìn tỷ đô la năm 2014 lên 4.135 nghìn tỷ đô la


vào năm 2020, dự kiến đạt tổng cộng 4,921 nghìn tỷ đô la vào năm 2021. Con số này


đánh dấu mức tăng 14,3% so với năm trước khi thị trường thương mại điện tử toàn cầu


tiếp tục phát triển hàng năm. Đến năm 2025, ước tính rằng doanh số thương mại điện tử bán lẻ trên thế giới sẽ vượt quá 7,3 nghìn tỷ đô la và thị phần thương mại điện tử tổng thể trong doanh số bán lẻ sẽ đạt 24,5%. Doanh số bán hàng trực tuyến dự kiến sẽ tiếp tục tăng và chiếm một phần lớn hơn trong miếng bánh bán lẻ.