bên công ty em muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ.


em làm bên khâu chuẩn bị hồ sơ và thủ tục, nhưng em chưa có kinh nghiệm


chị nào đã làm cho em xin ít kinh nghiệm về:


- hồ sơ


quan trọng là đề án thành lập, em chưa biết làm thế nào cả?


theo em được biết thì không mất phí. nhưng để được cấp phép thì khoản lo bên chuyên viên như nào là hợp lý ạ...


chị nào có kinh nghiệm chỉ em với. em đang cần gấp ạ.