Em đang có ý tưởng thành lập một trung tâm ngoại ngữ, có bố mẹ nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này không chia sẻ cho em với ạ. Em xin cảm ơn mọi người :LoveStruc: