Chào các bạn , tôi la thành viên mới đến đây để tham gia vào Webtretho để học tập . mong được sự chiếu cố của cả nhà . khong biết là khi nào thì nhóm mình làm buổi Ofline nhỉ?  em hâm mộ nhóm đã lâu lắm rồi vì rất nhiều kiến thức em được học hỏi