Đông sắp đến rồi, em dự định sang Quảng Châu gom mớ đồ đông trẻ nhỏ. Có mẹ nào đi cùng không mình ghép nhóm đi chung cho vui ạ.