Hiện tại mình có chạy quảng cáo ads facebook thấy đơn hàng tăng lên rõ rệt. Nhưng đang vướng làm website 38 LAND nên chưa có thể triển khai lấy hàng về sớm như mọi năm. Các mẹ có ý tưởng gì cứ xô ra. cần chia sẻ chạy ads hiệu quả cư pm cho tui.