Mình đang có ý định đi Thái kiếm nguồn hàng về kinh doanh. Vì đi lần đầu có hơi bơ.


Bạn nào có hứng thú đi cùng lập band đi cho vui nhé.


Bạn nào muốn hợp tác làm ăn hay mở shop mình có thể đi kiếm hàng giùm.


Nhắn tin số 0965 sáu 4, sáu 8, 5 năm nha.


Mình dự định đi bằng đường bộ cuất phát từ Hồ chí minh. Chưa biết đi xe nào đây nữa.