Em đang tìm CTCK cho vay margin lãi suất tốt mấy mã ngành chứng khoán ạ!? Em vẫn có niềm tin mãnh liệt vào dòng chứng sau Tết!!