TTCK Việt Nam, cụ thể HPG là điển hình cho chiến lược đầu tư "Cứ tin vào doanh nghiệp tốt" sớm muộn sẽ bị ăn hành...

Hồi mới tham gia thị trường, có rất nhiều người tư vấn cho tôi cứ vào VN30 là yên tâm. Nhưng sau một thời gian dài giao dịch, tôi nhận ra điều đó không hề đúng. Ví dụ như trường hợp của HPG và CEO. Rõ ràng HPG kinh doanh rất tốt, nhưng cổ phiếu vẫn rớt giá thê thảm. Còn CEO làm ăn không mấy khả quan nhưng lại có mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng trong năm 2021.

Vì vậy, lời khuyên cho các nhà đầu tư, đặc biệt là F0, đó là dù là penny hay blue chip thì cũng cần tuân thủ kỷ luật cắt lỗ, chốt lời đã đặt ra.