Tại sao lại có vài người không thích mà cứ gieo hy vọng làm gì vậy? Nó có hay ho gì đâu , lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa . Bạn đầu thì tỏ ra quan tâm , lo lắng rồi đi yêu người khác là thế nào ? Làm như vậy để người ta kì vọng rồi vừa xoa vừa xé tan nát tim người ta như vậy hả?