Bạn đã từng vì một người nào đó mà rơi lệ hay chưa? Bạn có cảm thấy là những cái giọt lệ của bạn rơi vì người đó bạn có cảm thấy đáng hay không? Nếu đáng thì chúng ta hãy để những cái giọt nước mắt đó để dành khóc thương cho những người mà chúng ta cảm thấy xứng đáng hơn. Còn nếu như mà những người không đáng thì chúng ta đừng bận tâm tới làm gì nữa, hãy lo cho bản thân của mình trước đi. Tại sao bạn không bao giờ chịu thương lấy bản thân của mình, mà lúc nào cũng vì người khác mà phải nhiều lần ước mi như vậy không đáng một chút nào cả. Bản thân bạn ở đó còn lo chưa xong, mày lúc nào cũng đi khóc cho người khác như vậy bạn có cảm thấy là mình đối xử quá đáng với chính bản thân mình hay không? Nếu như mà người ta làm cho bạn khóc, thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với bạn, và họ là một người hết sức là tệ bạc khi mà để cho bạn phải rơi lệ như vậy. Bạn là một người rất là tuyệt vời, bạn là một người tốt, một người hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng mà bạn không lo cho chính bản thân mình, mà bạn lại đi khóc với những người không đáng, họ làm cho bạn Phước Mỹ, họ làm cho bạn tổn thương họ làm cho bạn đau đến như vậy mà bạn còn cố chấp để mà ở lại bên cạnh họ để làm gì. Hãy cứ việc buông hết tất cả, đừng quan tâm đến những cái người mà làm bạn khóc, bởi vì họ không tốt cho nên chúng ta không cần tiếc để làm gì. Hãy cứ việc lo cho bản thân của mình trước, bản thân của mình được trở nên tốt hơn, và mọi thứ xung quanh mình sẽ tốt hơn theo thôi. Bạn xứng đáng có được những hạnh phúc mà bạn mong muốn, chỉ cần bạn biết yêu thương bản thân của mình, chăm sóc cho bản thân của mình thật tốt để mà có thể học cách là một người hoàn hảo trong mắt của tất cả mọi người, để không phải ai nhìn vào bạn và nghĩ rằng bạn là một người yếu đuối nữa.