Mong mọi ng tư vấn giúp mình về bộ xử lý amoni tại nhà với, nhà mình đã dùng máy lọc nước nano mà không hết. Ai biết tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn cả nhà.