Mọi người cho em hỏi một xiu ly sứ và ly thủy tinh thì loại nào dùng tốt hơn được nhỉ.


Công ty em tặng cho nhân viên mỗi người một ly cà phê để trong văn phòng uống nước, nhưng chỉ chọn 1 trong 2, một là ly sứ, hai là ly thủy tinh uống cà phê, cho 2 option chọn lựa, mà khó lựa chọn.


Có người thì bảo dùng thủy tinh tốt hơn, nhưng một số người thì bảo dùng ly sứ, còn một số người thì bảo ly nào cũng được. Em đang phân vân, mọi người cho em ý kiến nhé.


đây là ly thủy tinh và ly sứ công ty tặng đây.


Loading interface...
Loading interface...