Cô bạn em có con gái được 4 tuổi rồi, bé này thích uống sữa tươi hơn sữa bột. Vậy nếu đã uống sữa tươi, có cần uống thêm sữa bột công thức không? Liệu sữa tươi có đầy đủ các chất giống sữa bột?