Hiện đang là SV khoa cntt Đhbk Đà Nẵng. Với 1 mắt mù, 1 còn nhưng mờ, tay chân tàn tật. Cậu đang rất cần những tấm lòng hảo tâm để vượt qua số phận khắc nghiệt này. Dưới đây là ảnh, địa chỉ, giấy CN thương tật, cho những ai có thiện ý giúp đỡ thì ll để gặp con ngưoi phi thường này.


webtretho


webtretho


webtretho