Mời các mẹ có con học lớp 7 trường THCS Ngô Sỹ Liên vào đây, chúng mình cùng trao đổi việc học hành của các con :3: