Chaú nhà tôi năm học tới sẽ thi vào cấp 3. Tôi đang muốn cháu thi vào trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Đông. Tuy nhiên do công việc quá bận tôi chưa từng một lần đến trường, tôi cũng không biết hình thức thi tuyển và chỉ tiêu vào trường như thế nào. Tôi cũng không tìm thấy website chính thức của trường nên vào đây nhờ các quý vị phụ huynh có ai đã có con học rồi thì giúp. Cháu đã có 8 năm liền là jhọc sinh giỏi nhưng chỉ là trường huyện của Thanh Trì. Rất mong các lời khuyên của quý vị.