Minh đang có con chuẩn bị lên lớp 6, nghe nói trường Lomonoxop tuyển sinh vào tháng 6 cho lớp 6, có mẹ nào đã trải qua kinh nghiệm chia sẻ giùm với, mẹ cháu muốn tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định:Silly: