Con minh chuẩn bị vào lớp 10, các mẹ cho mình hỏi, những có uy tín trong quận với ạ, để mình lựa chọn và tìm hiểu dần:-?