HỌC PHÍ MỘT SỐ TRƯỜNG THPT DÂN LẬP Ở HÀ NỘI 2017- 2018


(tạm Thống kê theo website mỗi trường dữ liệu có thể chưa chuẩn)


- THPT Đông Đô 2.000.000


- THPT Văn Lang Hà Nội 1.300.000


- THPT Đại Việt 1.500.000


- THPT Phan Bội Châu 1.600.000


- THPT Trí - Đức 6.000.000


- THPT Bắc Hà 1.500.000


- THPT Hồng Hà 1.750.000


- THPT Nguyễn Văn Huyên 2.000.000


- THPT Lê Thánh Tông 1.400.000


- THPT Hà Thành 1.900.000


- THPT Tạ Quang Bửu 1.980.000


- THPT Hồ Xuân Hương 1.200.000


- THPT Hà Nội 306 Kim Mã 1.300.000


- THPT Phương Nam 1.900.000


- THPT Hoàng Cầu 1.300.000


- THPT Đông Kinh 1.500.000


- THPT Lương Văn Can 1.600.000


- THPT Phan Huy Chú 2.100.000


- THPT Phạm Văn Đồng 2.500.000


- THPT Đinh Tiên Hoàng 2.000.000


- THPT Hồ Tùng Mậu 1.500.000


Nhận xét: mức học phí nhiều trường dân lập còn cao chưa tương xứng với chất lượng đào tạo, trong đó nổi bật chỉ có một số trường tương đối ổn như: Phan Huy Chú, Hoàng Cầu, Văn Lang, Tạ Quang Bửu, Trí Đức...nổi trội là các trường top đầu như: Lương Thế Vinh, Ams...