Chào các bạn, mình thường vào xem thông tin trên diễn đàn đã lâu nhưng chưa có ý kiến bao giờ. Các bạn làm ơn cho mình hỏi có ai biết hoặc có con học ở Trường phổ thông trung học chuyên ngữ Phạm Văn Đồng thì cho mình biết thông tin với. Trường mới thành lập, hiện đang thuê địa điểm tại trường múa.


Cảm ơn các bạn nhiều