Con tôi năm nay thi vào 10 THPT, điểm cháu không đủ vào các trường công lập đã đăng ký (năm nay điểm cao quá). Bây giờ tính cho con vào trường THPT dân lập. Hiện nay tôi đang cân nhắc giữa trường Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường THPT FPT. Các mẹ (và bố) nào có con học các trường này xin cho ý kiến với. Gấp lắm!!!