Các mẹ ơi, các mẹ có thông tin hay kinh nghiệm về việc cho con thi vào cấp III Ams thì chi giáo cho em với. Con em sang năm thi hết cấp II bi giờ tính cho cháu thi vào Ams nhưng chưa bít phải sao, nhờ các mẹ có kinh nghiệm ra tay giúp đỡ. Xin cảm tạ!!!!