Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn luôn kiên định với tầm nhìn lấy người học làm nền tảng cho mọi hoạt động trong cộng đồng nhà trường.

hình ảnhTại SNA, nhà trường cố gắng trao quyền cho học sinh thông qua các kỹ năng, giá trị và kiến thức để các em luôn luôn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bản thân, đi theo con đường của riêng của mình và không ngừng học hỏi, khám phá và trải nghiệm. Các thuộc tính hồ sơ người học IB là một hình ảnh phản chiếu của niềm tin và giá trị giáo dục SNA. Do đó, học sinh chính là trọng tâm của tất cả các thực hành giảng dạy và học tập của nhà trường.
Đọc thêm tại đây: https://sna.edu.vn/vi/truong-quoc-te-bac-my-sna-nam-sai-gon-xay-dung-moi-truong-giao-duc-quoc-te-hoan-chinh/