Sách Mỹ từ tiểu học đến lớp 12 bằng nhạc hip hop tiếng Anh

Sách Mỹ từ tiểu học đến lớp 12 bằng nhạc hip hop tiếng Anh. Được dùng phổ biến ở Mỹ. Các bạn vô trang web này tạo account theo hướng dẫn để xài

https://www.flocabulary.com/

nếu trục trặc thì liên hệ với mình

anhdunghoang2001@yahoo.com