Cho minh hoi, Có phải năm nay lớp không bán trú học 1 buổi rồi về ko học 2b/ ngày phải ko mn?