Chả là anh của mình đang phân vân không biết cho con đi học ở trường tiểu học nào Hà Nội thì tốt mọi người có thể cho mình thêm ý kiến được không ạ?? Anh chị mình đang khá là lo lắng và băn khoăn.