Thằng cu nhà mình năm nay vào lớp 1, mình sẽ xin cho con vào học trường này, nhưng chưa có thông tin gì về giáo viên lớp 1 của trường. Các mẹ nào có thông tin gì cho minh tham khảo với, cô chủ nhiệm nào sẽ tốt hơn cho con?, tình hình dạy học của các cô ra sao? các con học thế nào? Cam on cac mẹ nhiều.