Rất vui được trao đổi với các bậc phụ huynh lớp 1A1 Dream House.