Bé nhà em sắp vào lớp 1,em không quen ai ở đây.Em muốn hỏi xem có mẹ nào có con học trường này có biết cô nào dạy chữ không em cho con đi học.Chứ em không dám dạy con viết chữ sợ hỏng chữ của con.


Cảm ơn các mẹ nhé