Em dang muốn gửi con trai 2 tuổi tại Minh Hải trong khu Trung Tự. Có mẹ nào biết thông tin gì không, share nhé?