Các mẹ trường SK đi đâu hết rồi để cho ad mind xóa hết cả dề tài của chúng ta giao lưu trao đổi thế? Các mẹ phải chăm bán "dưa" vào dể giúp cho diễn đàn thêm rôm rả nhé! Ad mind đừng xóa của bọn em nữa nhé:4: